Affärsutveckling

                                                                                                                                                                                                                       

         

 

Maazon Management 

 

 

 

AFFÄRSUTVECKLING

 

Maazon Management stödjer nya verksamheter i den operativa utvecklingsfasen med utveckling av affärsplaner/verksamhetsplaner och processer. Ofta behöver en ägare eller en ledningsgrupp en "katalysator" i diskussionerna runt ett företags vision, mål, strategi och taktik.

 

Jag kan också hjälpa till med den efterföljande analysen som ska leda till att hitta lösningar på problem, att se nya möjligheter och därmed skapa utveckling och tillväxt.

 

Maazon Managent kan vara ett "bollplank" eller ta en mentorroll för ägare, styrelse eller VD.

 

Affärsutvecklingen kan vara övergripande eller projektinriktad för att optimera hela eller del av ett företag/verksamhet/organisation.

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad 2015-02-10

Copyright © Maazon Management AB