Projektledning

                                                                                                                                                                                                                       

         

 

 

 

PROJEKTLEDNING

Maazon Management har erfarenheten att gå in som projektledare vid till exempel:

 

Företagsförvärv/försäljningar

 

Integration eller samgående av företag

 

Företagsnedläggning/avveckling av verksamheter

 

Finansiella upphandlingar

 

Upphandling/byte administrativa system

 

Organisatinsförändringar

 

Analys och genomförande av "inhouse/outsource" projekt

 

 

 

 

 

Uppdaterad 2015-02-10

Copyright © Maazon Management AB

 

Maazon Management