Styrelsekompetens

                                                                                                                                                                                                                       

         

 

Maazon Management 

 

 

STYRELSEKOMPETENS

 

Anders Maazon åtar sig styrelseuppdrag i små och medelstora företag.

 

Jag har mer än 30 års erfarenhet av styrelsearbete i både små entreprenörsstyrda företag, medelstora och stora företag i Sverige och internationellt.

 

Exempel på olika företag där jag ingått i styrelsen är Björn Jonsson Verkstads AB, GEAB The Phonehouse AB, Anthill Customer Services International AB, Swedtel Colombia S A och Teli Telecom AB. Jag har bl annat medverkat vid styrelsemöten inom Unisource, ABB Robotics, Elge AB, CEWE AB och ABB Selfa AB inklusive dotterbolag.

 

Sedan 2005 är jag medlem i Styrelseakademin och certifierad ledamot för små och medlstora företag.

 

 

 

 

 

Uppdaterad 2015-02-10

Copyright © Maazon Management AB