Verksamhetsstyrning

                                                                                                                                                                                                                       

         

 

Maazon Management 

 

 

 

VERKSAMHETSSTYRNING

Det är viktigt att alla i en organisation strävar mot samma mål och för att nå dit måste alla i företaget veta vart företaget är på väg!

 

Maazon Management kan hjälpa till med hela kedjan från affärsplan till operativa handlingsplaner, utveckla rapporter till styrelse, VD och ledningsgrupp och ta fram enkla belöningsmodeller etc.

 

Jag har erfarenhet och visat resultat inom verksamhetsstyrning och förändringsprocesser med målet ökad lönsamhet. Erfarenheten omfattar även "turn arounds" och rekonstruktion av ett större kundtjänstföretag.

 

 

 

 

Uppdaterad 2015-02-10

Copyright © Maazon Management AB